Gluten Free Quinoa Porridge 300g

£3.49

Szaffi Free Quinoa Breakfast Porridge

– gluten free
– dairy free
– egg free
– wheat free
– corn free, potato free and rice free
– 100% vegan

10 in stock