Vegan Victoria Sponge Cake Flour Buckwheat Flour Mix 1000g

£7.69

Price without 20.00 % tax

Szaffi Free Buckwheat Sponge Flour

– Gluten Free Sponge Cake Flour Mix
– Dairy Free Baking
– Egg Free Cake Mix
– Vegan Sponge Cake Mix
– Low in Fat Cake Flour Mix

1 in stock